Någon vill tysta mig

توضیح –  دوست گرامی که در سایت من مفاد روزنامه ها را مطالعه میکنید ؛ توجه فرمائید

همان روز که مصاحبه بنده با روزنامه ها چاپ شد؛ در تلویزیون  برنامه اول هم یک مصاحبه مفصل پخش گردید که جنجال  آفرید  و قضیه در هیئت دولت سوئد مطرح شد .

روز بعد  آقای کارلسون نخست وزیر در تلویزیون  برنامه اول موقع خبر حاضر شد  و صریحا اعلام نمود که این حقوق دان ایرانی باید در باره مطالبی که در تلویزیون گفته  و یا در روزنامه ها چاپ شده (( اسناد مثبت  و دلائل متقن )) خود را ارائه نماید   در غیر آن تصمیم داریم این شخص را به مقامات قضائی معرفی نموده  و پس از محاکمه و مجازات او را از سوئد اخراج  خواهیم نمود

اما اما چنانکه همگان میدانند از آن روز تا به حال بیش از (( سی سال)) گذشته  و بنده نه  محاکمه شدم و نه مجازات و نه اخراج 

  تصور میکنید چرا؟                                                                                                                             زیرا ظرف دو روز با کمک چند نفر سوئدی  دست اندر کار توانستم اسناد معتبر و روشن  و زنده ای را  ارائه نمایم.که صحت گفتار مرا در مصاحبه ها معلوم میکرد

اما ((مقامات )) آن اسناد را ضبط کردند و به تلویزیون و روزنامه ها اعلام نمودند که چون این اسناد  و اصولا کل موضوع جزء اسرار مملکتی و محرمانه است  قابل بررسی و افشاگری نمیباشد و قضیه مختومه  اعلام گردید

پس از آن قریب سه سال با تلویزیون و روزنامه داگس نیوهتر  همکاری نزدیک داشتم و همراه خبرنگاران تلویزیون  برای بررسی پاره ای موضوعات به چند کشور خارجی سفر کردیم از ان جمله  یک بار به امریکا  – دوبار به انگلستان – دوبار به فرانسه – یکبار به پاکستان . ولی ؟